Friday, November 24

Saksham Trust Chandigarh NGO for Gay, MSM, Transgender Support. Free HIV Testing

Saksham Trust

1345/1, Churdiya Wala Mohalla

Mouri Gate, Manimajra, Chandigarh - UT
Ph:9888009786, 7508134417, 9779342014
 Working for:- MSM, Gay Community

HIV / VDRL Testing: YES


No comments:

Post a Comment